نقاشی ساختمان

  نقاشی ساختمان


 

 

021-22609582

09124576675

021-88258058

طراحی سایت
يكشنبه 31 تير 1397.
امروز :

  09124576675نقاشی ساختمان

          02122609582

bb685a98ab8e8a31078c8f7c17b612a1.jpg     قسمت اول

در نقاشی ساختمان ورنگ امیزی درب های فلزی پارگینگ درب های فلزی اپارتمان ها نرده

های اهنی وغیره به چند مسئله باید توجه کنیم.

مسائل ماننداینکه ایا درب یا فلز مورد نظری برای اولین بار رنگ می شودیعنی می خواهیم

اهن خوام را رنگ کنیم.

یا نه قبلا وبه دلایلی مانند پوسته شدن یا گهنه شدن. رنگ قبلی می خواهیم دوباره رنگ کنیم

ویا باتوجه به اینکه درب فلزی یا نرده های فلزی که می خواهیم رنگ امیزی کنیم .در چه نوع

اب هوای از نظرخشگ یا مرطوب بودن قرار دارد.

درزیربه چه مواردی که در رنگ امیزی دربهای فلزی باید توجه کنیم اشاره می کنیم.

مورد اول

وقتی درب یا نرده یا هر فلز دیگری که برای اولین بار می خواهیم رنگ کنیم بهتر است مراحل زیر را طی کنیم

  

1.با یک دستمال یا پارچه که بهتر است اغشته به تینر است فلز مورد نظر را کاملاناز هر کونه

روغن وکردو غبارکه اگثر اهن الات خام دارند را تمیز کنیم.

2.اجرای ضده زنگ بعد از تمیز کردن اولین کار اجرای ضد زنگ مناسب برای جلو کیری از

پوسیدگی وبهتر چسبیدن رنگ درمراحل بعدی می باشد.

3.بتونه کاری:دراین مرحله درز ها وشیار هایی که به واسطه جوشکاری واهنگری قطعات

برای ساختن درب هاونرده ها به وجود می ایند

رابا بتونه مناسب پر می کنیم که صاف وزیبا بوده وهمچنین از نفوذ اب باران و غیره جلو کیری

کند.

که مانع پوسید کی از داخل قطعات فلزی شود برای بتونه کاری از دو  نوع بتونه می توان

استفادکرد.

الف:بتونه روغنی ب:بتونه سنگی که هر کدام  مزیت ومعایب خاص خودش را دارد که به چند

مورد ان اشاره  می کنیم

از نظر هزینه بتونه روغنی ارزانتر می باشد.وهمچنین از نظر اجرا راحتر از  بتونه سنگی

می باشدو بخاطر همین نقاش های ساختمان  بیشتر از این نوع

بتونه استفاده  می کنند. که عمره کمتری نسبت به بتونه سنگی دارد.

همان طور  که کفته شد بتونه سنگی عمره طولانی تری نسبت به بتونه روغنی دارد ولی  بخاطر قیمت بالا واجرای  دشوار تر ان نسبت به بتونه روغنی

 و قابل دست رسی اسان  بتونه روغنی چرا که بتونه روغنی را نقاش های ساختمان  خود شان درست می کنند ولی بتونه سنگی را باید اماده 

از مغازه خرید  کند وهمهی این مسائل باعث می شود .

در نقاشی ساختمان برای رنگ امیزی  درب های فلزی بیشتر از بتونه روغنی استفاده شود .

4.بعد از مر حله بتونه کاری  نوبت به  سمباده  کاری میرسد این مر حله برای صاف و سیقلی شدن  سطح مورد نظر برای رنگ امیزی  اجرای می شود .

درنقاشی  ساختمان برای سمباده  کاری اهن الات می توان از دو نوع سمباده پوست اپ یا سمباده  اهنی استفاده کرد.

 در قسمت دوم این بخش بیشتر راجب این مر حله  ومراحل  بعدی که شامل  رنگ استر و اجرای رنگ اخر (رویه)می باشد توضیح خواهیم داد.

 

 

                                                                                                                                    باتشگر نقاشی ساختمان برادران وجدانی