نقاشی ساختمان

  نقاشی ساختمان


 

 

021-22609582

09124576675

021-88258058

طراحی سایت
يكشنبه 31 تير 1397.
امروز :

  09124576675نقاشی ساختمان

          02122609582

برای اینجانب و همگاران بنده خیلی پیش  آمده  که صاحب خانه ها وکارفرماها از وجود ترک ها در ساختمانشان  وباز شدن دوباره ای آنها بعد از نقاشی ساختمان ابراز نا خوشنودی ونگرانی میکند وهمیشه دنبال راحل برای حل این مسله هستند.

در زیر انواع ترک های ساختمانی را نام برده و علل به وجود آمدن آنرا شرح داده و راه حل های براری برطرف کردن وجلوگیری از دوباره باز شدن آنها ارایه می دهیم. ترک های ساختمان علت های زیادی می تواند داشته باشند که علت های اصلی آنها به قرار زیر می باشند

1:نشست ساختمان: افت پی بر اثرعواملی چون رطوبت وفشار های وارده از طبقات .وبی مقاومتی  زمینی که ساختمان  روی ان اجرا شده وهمچنین نوغ مصالح مصرفی واجرای غیر فنی سبب نشست های پی ساختمان می شود ترک های که بر اثر نشست پی

ساختمان به وجود می آید اغلب به صورت عمودی و عمیق می باشند این ترک ها در صورتی که فاصله ی بین دو لبه ی ترک ها نزدیک یا بالای یک سانتی متر باشد واین فاصله به مرور زمان در حال افزایش باشد نگران کننده می باشد ودر باره ی ایمنی ساختمان جای بعث

وجود دارد ولی اگر اندازه ترک ثابت بوده برای ترمیم آن در هنگام نقاشی ساختمان  ابتدا  ترک را با قلم وتیشه تا جایی که امکان دارد ترک را باز کرده وبا بتون مسیمان مخصوص  پر کرده سپس روی آن را کچ کاری می کنیم و سپس به نقاشی ساختمان ادامه میدهیم.867349.jpg

2:ترک خردن کچ کاری : ترک خوردن ساختمان می تواند از کچ کاری باشد که این ترک ها اغلب به صورت افقی وکم عمق می باشند و اغلب با یک بار مرمت کردن بر طرف می شوند و دوباره ترک نمی خورد علت های ترک خوردن گچ کای ساختمان می توان از این قرار باشد

1کم ملات بئدن کچ موقع کچ کاری وساختن کچ یعنی حجم آب نسبت به کچ از حد معین بیشتر باشد.

2:بیشتر بودن ضخامت کچ از 7-8سانتیمتر در یک نوبت کچ کاری

3: کچ کاری در دمای  زیر صفر درجه ویخ زدن کچ که باعث میشود کچ خاصیت خود را از دست بدهد

4:انبساط وانقباظ مصالح زیر کار به علت تغییرات ناگهانی دما بخصوص در مورد دیوار های که در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارند و گرما وسرما مستقیم به آنها اثر می گذارد.

برای ترمیم ترک های کچی در موقع نقاشی ساختمان کافیه ترک هارا با نوک کارتک باز کرده و آنهارا با کچ یا بتونه پر کرد.نقاشی ساختمان