نقاشی ساختمان

  نقاشی ساختمان


 

 

021-22609582

09124576675

021-88258058

طراحی سایت
يكشنبه 31 تير 1397.
امروز :

  09124576675نقاشی ساختمان

          02122609582

درقسمت اول درباره مراحل اجرای رنگ روغنی برروی سطوح کچی توضیح دادیم.در این مرحله درمورد اجرای رنگ روغنی

برروی سطوحی که قبلا کاغذ دیواری انجام شده است یه اختصار توضیح میدهیم.imagesFGE3WI08.jpg

 درنقاشی ساختمان برای اجرای رنگ روغنی برروی کاغذ دیواری دو گزینه پیش رو داریم، یا باید کاغذ دیواری ها رو بکنیم یا

بر روی همین کاغذ دیواری رنگ روغنی رو اجرا کنیم، برای اینکه بتوانیم در این مورد تصمیم درستی بگیریم باید به چند تا

نکته توجه کنیم که در ادامه به آنها اشاره میکنیم.

نکته اول آیا کاغذ دیواری که اجرا شده بر روی سطوحی بوده که قبلا رنگ شده بخصوص اینکه رنگ روغنی بوده یا نه سطح

کچ بوده این مسئله از آنجا مهمه که کندن کاغذ دیواری که بر روی سطوح کچی اجرا شده سخت وزمان بر میباشد در این

مواقع مامیتوانیم بدون کندن کاغذ دیواری رنگ روغنی رو اجرا کنیم.واگر کاغذ دیواری بر روی سطحی که قبلا رنگ روغنی

اجراء شده بوده انجام شده که در اکثر مواقع براحتی کنده میشود ومشگل خاصی رو ایجاد نمیکنه.

نکته دوم: مسئله بعدی که در نقاشی ساختمان واجرای رتگ روغنی بر روی سطوحی که کاغذ دیواری روی آن انجام شده

این است که سطح مورد نظر از نظر صاف بودن یا اینکه ترک داشتن چه وضعییتی دارد اگر داری ترک های عمقی زیاد 

هست میتوانیم بدون کندن کاغذ دیواری رنگ روغنی رو روی آن اجرا کنیم چرا که کاغذها مانع باز شدن ترک ها شده

ویکی از مشگلات موجود درحرفه ی نقاشی ساختمان رو حل میکنه.imagesIOBL904J.jpg

اگر قرار بر نکندن کاغذ دیواری واجرای رنگ روغنی گرفتیم چند نکته فنی رو باید مورد توجه قرار دهیم که در زیربه آنهااشاره

میکنیم.

بهتره بدانیم که اکثر کاغذ دیواری ها از دولایه تشکیل شده اند یکی لایه رویی که رنگی بوده ودارای نقش نگار میباشد

واکثرا ضد آب وقابل شستشو میباشدودر اکثر مواقع براحتی کنده میشود.ولایه زیرین که به رنگ کارتن بوده وآب براحتی

درآن نفوذ میکند. برای کندن کاغذ دیواری ابتدا لایه رویی رو با کارتک از یه کوشه بلند کرده وبا دست براحتی میکنیم

ولی برای کندن لایه ی زیری باید آن را خیس کرده بعد با کارتک شروع به کندن کنیم ونکته اینجاست که اگه سطح

زیری کچ باشد کندن این لایه ازکاغذ دیواری مشگل خواهد بود.پس ما میتوانیم بدون دست زدن به کاغذ دیواری نصب شده

جاهایی از کاغذ که بلند شده باچسب مخصوص کاغذ دیواری اصلاح کنیم وجاهایی که نیاز به بتونه داره بابتونه صاف کنیم

سپس شروع به رنگ آمیزی کنیم. یا اینکه لایه رویی کاغذ دیواری که راحتتر کنده مشه رو بکنیم واز روی لایه زیری شروع

به رنگ آمیزی کنیم.

در نقاشی ساختمان حرفه ای برای رنگ آمیزی روی کاغذ دیواری ابتدا یه لایه رنگ روغنی آستری برروی کاغذدیواری اجرا

میکنن سپس بعد از خشک شدن برای اینکه کار صاف وصیقلی دربیاد شروع به ماستیک کامل میکنن.

 

                     باتشکر نقاشی ساختمان برادران وجدانی