نقاشی ساختمان

  نقاشی ساختمان


 

 

021-22609582

09124576675

021-88258058

طراحی سایت
يكشنبه 31 تير 1397.
امروز :

  09124576675نقاشی ساختمان

          02122609582

برای اجرای رنگ روغنی باید توجه داشته باشیم که یکی ازفنی ترین رنگها ازنظر اجرا میباشد ونیاز به دقت بالایی موقع

اجرا دارد واین بدلیل صاف وسیقلی بودن وبدون باف بودن این رنگ میباشد که کوچکترین ناصافی وایراد بجا مانده از

زیرسازی رو نمایان میکند.

در زیر مراحل اجرای رنگ روغنی رو در سطوح مختلف شرح میدهیم

اجرای رنگ روغنی برای سطوح کچ:

اجرای رنگ روغنی برای سطوح کچ کاربرترین وفنی ترین قسمت نقاشی ساختمان میباشد چرا که سطح مورد نظر خام

میباشد ونیاز به طی مراحل کامل زیر سازی در نقاشی ساختمان میباشد این مراحل عبارتتند از

1_کشیدن لیسه ودر صورت نیاز سمباده کاری برای از بین بردن زبری ومواد زاید باقی مانده از کچ کاری

2_باز کردن ترک های موجود در سطوح مورد نظر برای نقاشی تا بابتونه پر بشه

3_روغن کاری برای این کار از روغن مخصوص زیرکار(روغن الف) استفاده کنید

4_بتونه کاری بعد از این که روغن زیرکار خشک شد بتونه روغنی درست کرده شروع به ماستیک کامل سطح مورد نظر

میکنیم تعداد دفعات ماستیک کاری بستگی به صاف بودن سطح مورد نظر دارد که میتواند از یک بار تا سه بار باشد.imagesZFPTSM46.jpg

بتونه روغنی را بهتر است یک استاد کار نقاشی ساختمان درست کند چرا که بتونه خوب درست کردن واردی میخواهد.

5_سمباده کاری نرم وسطحی وبیشتر گوشه ها وجاهایی که بتونه اضافه وزاید دارد .این مرحله بعد ازخشک شدن کامل

بتونه انجام میشود.imagesZUJTWFZ7.jpg

6_رنگ آستری اول رنگ آستری همان رنگ هست وچون رنگ آخر نیست بهش آستری میگویند برای رنگ آستری اول بهتر

است 2تا براق ویکی رنگ مات استفاده کنیم تا هم زیر کارمون بادوام وهم اینکه براقتر بودن رنگ باعث میشه ایراد های

باقی مانده وموجود در دیوار بهتر نمایان باشه ودر مرحله ی بعدی برطرف کنیم.imagesCDR590K8.jpg

7_لکه گیری در این مرحله بابتونه روغنی شروع به ایراد گیری سطح مورد نظر میکنیم به این معنی که دیگه کل سطح رو

بتونه کامل نمیکنیم فقط ایراد هی باقی مانده را برطرف میکنیم. این مرحله یکی از فنی ترین ووقت گیرترین مرحله از مراحل

نقاشی ساختمان میباشد .این مرحله بعد از خشک شدن مرحله قبل انجام میشود

8_سمباده کاری دقیق در این مرحله سمباده کاری نیاز به دقت بیشتری دارد چرا که در مرحله لکه گیری هم لبه کارتک زیاد

میماند وهم این که بعد از این مرحله دیگه بتونه کاری نداریم وسمباده کاری نهایی میباشد.

9_رنگ آستری دوم دراین مرحله بهتر است ترکیب رنگ مساوی از براق ومات باشد هم پوشش خوبی داشته باشد وهم

از براقیت مرحله اول کاسته شود چرا که رنگ براق چشم را اذیت میکند واز زیبایی کار میکاهد.

10_چک کردن ودرصورت بودن ایرادی آن را برطرف میکنیم تا سطح مورد نظر برای رنگ آمیزی نهایی آماده باشه.

11_اجرای رنگ آخر که در نقاشی ساختمان به آن رنگ رویه میگویند ترکیب رنگ در این مرحله از نظر براقیت میتواند مساوی

یا برحسب سلیقه 2تا مات یکی براق باشه لازم به ذکراست هرچه رنگ به سمت براقیت بره مقاومتر وقابل شستشو تر

وهرچه به مات تر بره زیبایی بیشتری داره.

در مقاله های بعدی به رنگ آمیزی برای سطوح دیگر می پردازیم

                          باتشکر نقاشی ساختمان برادران وجدانی