نقاشی ساختمان

  نقاشی ساختمان


 

 

021-22609582

09124576675

021-88258058

طراحی سایت
يكشنبه 31 تير 1397.
امروز :

  09124576675نقاشی ساختمان

          02122609582

پوسته شدن رنگ ساختمان : یکی از مشکلات عمده ای که در نقاشی ساختمان با آن روبرو می شویم ، پوسته شدن رنگ های ساختمانی روی سطوح دیوار ها و... می باشد این پوسته شدن رنگ در نقاشی ساختمان می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که در ادامه به معرفی و بررسی برخی از آن ها می پردازیم، با نقاشی ساختمان برادران وجدانی همراه باشید..

پوسته شدن رنگ ساختمان

 

 

خیس بودن سطح مورد نظر در نقاشی ساختمان

یکی از دلایل پوسته شدن رنگ ساختمان خیس بودن ، روطوبت ونم داشتن سطح رنگ آمیزی در نقاشی ساختمان می باشد که این رطوبت می تواند ناشی از نشت آب به دلایل مختلف یا بخاطر بنائی و... باشد، که باعث ایجاد گسستگی در بافت رنگ و در نهایت پوسته شدن رنگ ساختمان شود.

اشکال در سطوح دیوار و گچ کاری

دلیل دیگری  که موجب پوسته شدن رنگ می تواند شود گچ کا ری کشته ( گچ مرده) سطح رنگ آمیزی  باشد ، گچ های کشته به علت عدم پایداری و سفت شدن ، بعد از گذشت مدتی شروع به خشک شدن کرده و این امر باعث ایجاد رگه هایی در دیوار می شود ، این رگه ها هرچند ممکن است خیلی ریز باشند، ولی باعث پوسته شدن رنگ ساختمان شده و ظاهری ناخوشایند را به نقاشی ساختمان می دهند.

 

 

نقاشی ساختمان به صورت غیر استاندارد

عدم استفاده از روغن الف قبل از رنگ آمیزی سطوح رنگ آمیزی برای سطوحی  که برای اولین بار رنگ می شود، سطوحی که برای اولین بار رنگ آمیزی ی شوند ، ابتدا باید با روغن الف زیر سازی شده تا یک سطح استاندارد برای پیاده سازی و سوار شدن رنگ اصلی بر روی آن ایجاد شود ، در برخی از مواقع مشاهده می شود که افراد برای کاهش هزینه ها و یا عدم آگاهی از این مساله ، بدون استفاده از روغن الف و زیرسازی مناسب ، اقدام  به نقاشی ساختمان می کنند ، که این امر باعث پوسته شدن رنگ نقاشی ساختمان در سطوح دیوار می شود ، و هزینه های اضافی تری نسبت به استفاده از روغن الف در نقاشی ساختمان به همراه می آورند.

تغییرات آب و هوایی

دلیل دیگری که مو جب  پوسته شدن رنگ بخصوص در بالکن ها یا مکانی که در هوای آزاد می باشد تغیرات آب و هوای ( سرد و گرم شدن  )  می باشد ، هوای آزاد به علت ناپایداری و سرد و گرم شدن سریع ، باعث بروز انبساط و انقباض در سطوح رنگ ، باعث گسسته شدن بافت رنگ و در نتیجه پوسته شدن رنگ در نقاشی ساختمان می شود .برای جلوگیری از این مساله توصیه می شود از رنگ های مخصوص برای نقاشی ساختمان استفاده شود، همچنین می توان از رنگ پلاستیک در صورتی که سطح مورد نظر نقاشی ساختمان در معرض آب و بارن  قرار نگیرد ، نیز استفاده کرد.

رنگ آمیزی روی رنگ روغنی

از دلایل دیگر پوسته شدن رنگ در نقاشی ساختمان ، استفاده از رنگ روغنی برای رنگ آمیزسطوحی که قبلا با رنگ پلاستیک رنگ آمیزی شده برای جلوگیری از این مسله زیرسازی سطح پلاستیک باید مانند زیر سازی سطح گچ انجام شود یعنی روغن زیر کار و سطح مورد نظر در نقاشی ساختمان زده و ماستیک کامل کشیده شود.